Xem báo cáo ngày

1. Chi tiết của một báo cáo ngày

 • Thống kê: số lĩnh vực, số mục tiêu hoàn thành trong buổi học đó.

 • Biểu đồ kết quả các mục tiêu: mức độ hoàn thành mục tiêu của con

 • Cảm xúc của con trong buổi học

 • Mức độ tham gia của con trong buổi học

 • Nhận xét chung của trị liệu viên về buổi học

 • Kết quả hoàn thành của từng mục tiêu, bao gồm Nội dung mục tiêu, hoạt động, biểu đồ kết quả, lịch sử của mục tiêu, album ảnh/video của mục tiêu

 • Album của buổi học (bao gồm hình ảnh/video của tất cả mục tiêu mà trị liệu viên tải lên)

**Nếu có nhiều hơn 1 báo cáo trong 1 ngày, bạn có thể chuyển tab để xem cùng lúc, thay vì phải quay ra màn chính để chọn lại.

2. Xem báo cáo ngày của lớp can thiệp cá nhân và lớp nhóm

CÁCH 1: Bấm chọn trực tiếp báo cáo ngày cần xem trên "Trang chủ"

CÁCH 2:

 • Vào thẻ "Hồ sơ" bên dưới thanh menu

 • Vào "Nhật ký học tập". Tất cả các báo cáo của học sinh đều được lưu tại đây

 • Chọn thẻ "Ngày" để xem tất cả các báo cáo ngày của học sinh

 • Chọn báo cáo bạn cần xem để hiển thị chi tiết báo cáo.

=> Xem hướng dẫn chi tiết ở video clip bên dưới

Last updated