Đăng ký tài khoản trên app

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản cho Phụ huynh trên app Luca Education - Phụ Huynh

Phụ huynh cần nhập 2 thông tin sau:

  • Email của mình (email này sẽ dùng để lấy lại mật khẩu và nhận mã liên kết với tài khoản của bé)

  • Đặt mật khẩu (mới) để sử dụng vào lần đăng nhập tiếp theo (cần có trên 8 ký tự gồm số và chữ)

**Mẹo đăng ký khi chưa có email

Cách 1: Nếu PH có sử dụng Facebook -> điền email đăng nhập Facebook -> đặt mật khẩu (mới) để đăng nhập vào lần sau.

Cách 2: Nếu không sử dụng Facebook và cũng chưa có email -> Tạo email miễn phí tại đây

Cách 3: Nếu không thể tạo email -> dùng nhờ email của quản lý + số bất kỳ để đăng ký.

  • Ví dụ: Email của quản lý là "giahan@gmail.com" -> Bạn hãy điền "giahan+123@gmail.com" và ô Email -> đặt mật khẩu (mới) để đăng nhập vào lần sau

Phụ huynh có thể xem clip minh họa chi tiết dưới đây ⬇️

Last updated