Thêm hồ sơ của bé vào tài khoản của Phụ huynh

Các bước thêm hồ sơ của bé vào tài khoản của phụ huynh trên ứng dụng điện thoại

  1. Chọn "Hồ sơ"

  2. Chọn "Thêm hồ sơ của bé"

  3. Điền mã liên kết mà trung tâm đã gửi đến cho phụ huynh và chọn "Tiếp tục"

  4. Kiểm tra thông tin của bé

  5. Chọn "Mối quan hệ" của bạn với bé

  6. Chọn "Xác nhận"

Phụ huynh có thể xem clip minh họa chi tiết dưới đây ⬇️

Tên học sinh trong hình minh hoạ của bài viết này đã được thay đổi để bảo mật thông tin

Last updated