Giới thiệu

Tính năng Tin nhắn (Chat) giúp các trị liệu viên (cả Giám đốc, quản lý chuyên môn và quản lý cơ sở) trò chuyện trực tiếp với phụ huynh học sinh trên app Luca Education.

Tính năng này hứa hẹn thay thế hoàn toàn các ứng dụng trò chuyện khác như Facebook Messenger, Zalo, Viber, v.v., nhằm giúp bảo mật các thông tin / tài khoản cá nhân của trị liệu viên và phụ huynh.

Nhóm chat của lớp bán trú chỉ bao gồm: các quản lý, giáo viên bán trú của lớp và phụ huynh của các học sinh trong lớp bán trú đó.

**Khi phụ huynh tạo tài khoản và liên kết với học sinh, phụ huynh sẽ được tự động thêm vào nhóm chat bao gồm Giám đốc, các quản lý cơ sở, trưởng chuyên môn và các trị liệu viên phụ trách của bé.

Last updated